Analýza odpadní a povrchové vody

Přehled akreditivaných laboratorních analýz

Identifikační číslo Analyzovaná látka
1 BSK5
2 ChSK(Cr)
3 nerozpuštěné látky
4 N-NO3
5 N-NO2
6 N-NH4
7 N-celkový
8 P-celkový
9 pH
10 rozpuštěné látky
11 rozpušť. anorg. soli
12 NEL
13 PAU (BaP)
14 tuky a oleje
15 AOX
16 aniakt. tenzidy
17 fluoridy
18 kyanidy celk.
19 fenoly
20 sírany
21 chloridy
22 dusitany
23 dusičnany
24 PCB
25 těžké kovy - plamen AAS (Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Co, Ba)
26 těžké kovy - GTA (Ni, Al, Sb, As, Se, Mn, Be, Cr, Pb, Cd, V)
27 Hg -AMA
28 rozpuštěný kyslík
29 acidita
30 vodivost
Akreditovaná Chemická laboratoř Salayová.