Analýzy stavebních hmot

Přehled akreditivaných laboratorních analýz

Identifikační číslo Analyzovaná látka
1 nerozpustný zbytek
2 CaO
3 Al2 O3
4 MnO
5 sírany
6 chloridy
7 MgO
8 dusičnany
9 Na2O
10 K2O
11 Fe2 O3
12 FeO
13 Si O2
14 CaO (volné)
15 cukry
16 TiO
17 NEL
18 PAU
19 S (celk.)
20 P2 O5
21 močovina
22 cukry
Akreditovaná Chemická laboratoř Salayová.