Chemická a fyzikální analýza pitné vody

Přehled akreditivaných laboratorních analýz

Identifikační číslo Analyzovaná látka
1 antimon
2 arsen
3 kadmium
4 chrom
5 měď
6 fluoridy
7 olovo
8 mangan
9 rtuť
10 nikl
11 dusičnany
12 dusitany
13 selén
14 1,2-dichloreten, TCE, PCE, benzen
15 benzo(a)pyren
16 hliník
17 amonné ionty
18 chloridy
19 vodivost
20 sodík
21 reakce vody
22 sírany
23 barva, chuť, pach, zákal
24 železo
25 ChSK(Mn)
26 celk. organ. uhlík
27 vápník
28 hořčík
29 vápník + hořčík
30 chlór volný
31 rozpuštěné látky celkové
32 RAS
33 nerozpuštěné látky
34 NEL
35 fosforečnany
Akreditovaná Chemická laboratoř Salayová.