Chemická a fyzikální analýza potravin

Přehled akreditivaných laboratorních analýz

Identifikační číslo Analyzovaná látka
1 dusitany
2 dusičnany
3 Cd, Pb, Hg, As,Cu, Fe
4 As, Sn
5 fosfáty
6 PCB(+rezidua pesticidů)
7 izomery α, β HCH, lindan
8 aflatoxiny B1, B2, G1, G2
9 ochratoxin A
10 patulin
11 konzervanty
12 syntetické barviva - identifikace (výskyt)
13 kys. sorbová, kys. benzoová
14 transmastné kyseliny
15 oxid siřičitý dext.
16 ftaláty, BTX
17 těkavé látky (destiláty)
18 metanol (+ vyšší alkoholy)
19 etanol
20 uretan
21 cukry
22 organické kyseliny (kys. jabl. + mléčná), (vinná + citrónová)
23 energetická hodnota
24 vitamín C
25 polyfenoly
26 aspartam, acesulfam K, sacharin, kofein
27 popel, kyselost, Ca (víno)
28 chlorpyrifos-methyl
29 vitamíny skupiny B, vitamín A, C, vitamíny rozpustné v tuku
30 mastné kyseliny + kys. eruková
31 diethylenglykol
32 refrakce
33 sušina, termol. bílkoviny, Na Cl, zákaly, těkavé kys., VTK, SO2 - titr.
34 bílkoviny (+ vláknina)
35 tuky
36 aktivita vody
37 škrob
38 písek, rozpustnost (vejce)
39 kyseliny organické (vejce)
Akreditovaná Chemická laboratoř Salayová.