Mikrobiologická analýza pitné vody

Přehled akreditivaných laboratorních analýz

Identifikační číslo Analyzovaná látka
1 Escherichia coli, koliformní
2 Enterokoky
3 Psychrofilni bakterie
4 Mezofilní bakterie, počet kolonií při 36, 22 o C a´
5 Mikroskopický obraz - živé organ.
6 Mikroskopický obraz - mrtvé organ.
7 koliformní bakterie
8 Pseudomonas aeruginosa
9 Clostridium perfringens
Akreditovaná Chemická laboratoř Salayová.