Skupinové analýzy

Přehled akreditivaných laboratorních analýz

Identifikační číslo Analyzovaná látka
1 chemický rozbor vína (ocenění pro SZPI - bezcukerný extrakt, těk. kyseliny, veškeré titr. kyseliny, alkohol, SO2 - volný, veškerý)
2 víno dovoz - (ad.1 + popel, Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, konzervanty, kvasinky, koli)
3 lihoviny (etanol, cukr, ftaláty)
4 nealko nápoje
5 suché skořápkové plody
6 koření
7 základní rozbor - pitná voda (dle vyhlášky tř.3/5)
8 odpady (tab. 6.1 - třida vyluhovatelnosti I)
9 odpady (tab. 6.2 - třída vyluhovatelnosti II)
10 odpady (tab. 6.3 - třída vyluhovatelnosti III)
11 odpady (tab. 8.1)
12 odpady (tab. 9.1)
13 odpady (tab. 9.2)
14 odpady (tab. 9.3)
15 ekotoxicita
16 půdy - živiny
17 Ncelk. - půdy
18 P, K, Mg, Fe, Ca
19 půda/substrát (Ncelk., N-NH3, zasolenost, P,K,Mg,Ca)
20 líh
21 desin. zemina
22 bezcukerný extrakt vína
23 jílovité částice
24 listová zeleň N,P,K,Mg,Ca,/+ Mn,Cu,Zn
25 závlahová voda
26 siláž
27 voda (mirob. vyšetř. tř.č.5)
Akreditovaná Chemická laboratoř Salayová.